Kutsut & Kuoret

Kutsut & Kuoret

Envelopes, invitations, diplomas… Kutsut,kuoret & kunniakirjojen tekstaus… If you speak english, please do email me at marikakkshop@gmail.com. I make commissions worldwide. Tekstaan käsin kutsut, kuoret, menut, runot, paikkakortit, save the date...